NOVITA

NOVITA

NOVITA

Type: White, dry
Varieties: Goustolidi
Producer: Grampsa Estate
Region: Zakynthos

This shop is exclusively for take-away orders from our shop in Voreou 10, Monastiraki. Dismiss

Enter your keyword