Tomato, olive paste, oregano, feta cheese

This shop is exclusively for take-away orders from our shop in Voreou 10, Monastiraki. Dismiss

Enter your keyword